แจ้งชำระเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อ : *
ยอดเงินที่ต้องชำระ :
ยอดเงินที่โอน : *
วันที่โอนเงิน :
เวลา :
ธนาคารที่โอน :
ธนาคารกสิกรไทย
       ชื่อบัญชี: นางสาว โยษิตา บริกุล สาขา : ชื่อบัญชี : 734-2-34466-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
       ชื่อบัญชี: นางสาว โยษิตา บริกุล  สาขา : ชื่อบัญชี : 406-117008-8
ธนาคารกรุงเทพ
       ชื่อบัญชี: นางสาว โยษิตา บริกุล สาขา : ชื่อบัญชี : 206-0-93680-0
หลักฐานการโอนเงิน : ขนาด 400x300 px      (การใช้หลักฐานปลอมมีความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ อื่น ๆ : *
   
รหัสความปลอดภัย : *
   

กลับด้านบน

วิธีการชำระเงิน

Copyright ©2015 Nolahealth.co.th All Rights Reserved. รับทำเว็บ